Συνεργάτες στην Επιτυχία, Συμμέτοχοι στις Επιβραβεύσεις

Πιστεύουμε ότι οι συνεργάτες μας είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτει η εταιρεία μας. Από τη στιγμή που συμβάλλουν στην επιτυχία μας, θεωρούμε σημαντικό να μοιραζόμαστε μαζί τους αμοιβές και επιβραβεύσεις!

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε κι εσείς μέλος της επιτυχημένης ομάδας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο careers@cityscape.gr

Μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατάθεση σύντομης επιστολής όπου θα περιγράφονται οι προσωπικές δυνατότητές σας και πως πιστεύετε ότι θα συμβάλλετε θετικά στην πορεία της CITYSCAPE καθώς και οι μακροχρόνιες επαγγελματικές σας φιλοδοξίες.