Η διαδικασία εκτίμησης αποτελεί μια συστηματική διαδικασία, ειδικά σχεδιασμένη να αξιολογήσει την υψηλότερη και καλύτερη δυνατή χρήση ενός ακινήτου με τελικό στόχο τον καθορισμό της οικονομικής αξίας αυτής της χρήσης.

Στη CITYSCAPE, πιστεύουμε ότι κάθε αξιολόγηση προϋποθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών με τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο του real estate.

Η CITYSCAPE παρέχει ακριβείς αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, οι οποίες βασίζονται στην ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων πληροφοριών της αγοράς- ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι – καθώς και στην τήρηση των διεθνών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ορίσουμε μια συνάντηση.

Αναγνώριση Ευκαιριών, Ερευνα Επιλογών, Δημιουργία Λύσεων


Επικοινωνία