Η CITYSCAPE διαθέτει εκτενή εμπειρία στην αγορά των Αθηνών, όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση γραφειακών χώρων, τις τάσεις και τις απαιτήσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς και τις περίπλοκες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις ενοικίασης.

Η CITYSCAPE δρα συστηματικά για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών και διεκπεραιώνει τις συναλλαγές τους στην αγορά ακινήτων, έχοντας εκπαιδευτεί στις ειδικές διαδικασίες που ακολουθούν και που διαφέρουν από αυτές των ελληνικών εταιρειών.

Ο ρόλος της CITYSCAPE, ως αντιπρόσωπος του εταιρικού ενοικιαστή, συνδυάζει την αξιολόγηση των παραγόντων και των ευκαιριών της αγοράς, με προτάσεις και συμβουλές σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές, με τις επιχειρηματικές προκλήσεις κάθε απόφασης ενοικίασης. Η CITYSCAPE διερευνά εναλλακτικές στρατηγικές για το καθεστώς ενοικίασης, συγκεντρώνει τις προσφορές και ετοιμάζει συγκριτικές οικονομικές και ποιοτικές αναλύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση.

Αναγνώριση Ευκαιριών, Ερευνα Επιλογών, Δημιουργία Λύσεων


Επικοινωνία