ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΝΑΝΤ-ΜΙΧ

Η Cityscape διαθέτει μακρά πείρα στο στην ανάπτυξη δικτύων καταστημάτων λιανεμπορίου και συμβουλές tenant – mix.

Έχοντας εντοπίσει και εξασφαλίσει εκατοντάδες ακίνητα για εμπορική χρήση σε όλη τη χώρα, τόσο σε εγχώριες όσο και διεθνείς επώνυμες εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχοντας επιτύχει την 100% προ-ενοικίαση των πρώτων μεγάλης κλίμακας εμπορικών κέντρων της Ελλάδας, η Cityscape μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που τους προσφέρει η αγορά ακινήτων για την προώθηση του brand name τους.

Μέσω ενός σταθερού δικτύου ιδιοκτητών, κατασκευαστών και τοπικών συνεργατών, η Cityscape έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τον έμπορο λιανικής πώλησης σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά, να προβλέψει και να προτείνει σημεία εμπορικής κίνησης, τόσο σε κεντρικές όσο και σε επιτυχημένες δευτερεύουσες περιοχές, όπως επίσης και ανερχόμενες γειτονιές και τάσεις σε όλη τη χώρα. Μπορεί επίσης να πληροφορήσει τους εμπόρους για τα εμπορικά κέντρα που σχεδιάζονται και να παρέχει την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη, ως προς τον ανταγωνισμό, το βαθμό κυκλοφορίας πεζών καθώς και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Από την πλευρά των κατασκευαστών, η Cityscape μπορεί να παρέχει συμβουλές tenant – mix, πληροφόρηση σχετικά με την εσωτερική κίνηση του ρεύματος των καταναλωτών, καθώς και ενέργειες προώθησης στους εμπόρους, εξασφαλίζοντας έτσι ενοικιαστές και αναλαμβάνοντας τη διαδικασία ενοικίασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προγραμματίσουμε μια συνάντηση.

Αναγνώριση Ευκαιριών, Ερευνα Επιλογών, Δημιουργία Λύσεων


Επικοινωνία