Υπηρεσίες

Εκπροσώπηση Ιδιοκτητών

Η CITYSCAPE διαθέτει εκτενή εμπειρία στην αγορά των Αθηνών, όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση γραφειακών χώρων, τις τάσεις και τις απαιτήσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς και τις περίπλοκες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις ενοικίασης. Ως ο μοναδικός εκπρόσωπος ενός ακινήτου, η CITYSCAPE αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την περίπλοκη διαδικασία της συναλλαγής, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Η CITYSCAPE […]

More
Εκπροσώπηση Ενοικιαστών/Εταριών

Η CITYSCAPE διαθέτει εκτενή εμπειρία στην αγορά των Αθηνών, όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση γραφειακών χώρων, τις τάσεις και τις απαιτήσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς και τις περίπλοκες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις ενοικίασης. Η CITYSCAPE δρα συστηματικά για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών και διεκπεραιώνει τις συναλλαγές τους στην αγορά ακινήτων, έχοντας εκπαιδευτεί στις ειδικές διαδικασίες που […]

More